Zpět na: Home / TreeBoxes

Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče a zákonné zástupce dětí a žáků Školy J. Ježka k 1.9.2021 v souvislosti s nemocí Covid-19:
• Každý žák (dítě) musí mít ve škole u sebe v sáčku (jiném obalu) 2 roušky, pro aktuálně vzniklou potřebu – nemoc, cesta MHD, oční a zubní vyšetření apod. Použité jednorázové roušky je třeba dítěti obměňovat, látkové pravidelně prát.
• Každý žák (dítě) musí mít ve škole stále jednorázové papírové kapesníky pro svou potřebu.
• Žák (dítě) nesmí mít příznaky infekčního onemocnění a nesmí mít teplotu vyšší než 37 stupňů. S takovými příznaky nebude přijat do školy/do družiny/na internát. Projeví-li se infekce ve škole, budeme Vás kontaktovat, abyste si žáka (dítě) odvedli (odvezli).
• Všechna onemocnění žáka (dítěte) ohlásí rodiče do školy co nejdříve (zdravotní sestře, třídní učitelce, skupinové vychovatelce).
• Rodiče a jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění a teplotou vyšší než 37 stupňů do budovy školy nevstupují.
• Samostatný pohyb rodičů po škole je možný jen s nasazenou rouškou a ve vybraných prostorách - v atriu včetně šatny a WC, v kancelářích (platby stravování, ZUŠ, sociální pracovnice), v šatně MŠ a I.B.
 

  • Informace o zpracování osobních údajů ve Škole Jaroslava Ježka
  • Informační leták pro školní rok 2021-2022 (PDF)
  • Volné dny vyhlášené ředitelkou školy ve šk. roce 2021-2022: 27.9.2021,  25. a 26.10.2021
  • Vyhlášení volných dnů a přerušení provozu mateřské školy:

    Podle §24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a podle §2, odst. 5, vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, (resp. přerušení provozu mateřské školy dle §3, odst. 2, vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění), vyhlašuji volné dny v základní a praktické škole a zároveň přerušuji provoz mateřské školy ve dnech 27. září, 25. a 26. října 2021. Ve dnech uzavření školy bude přítomna služba na vrátnici od 8 do 13 hodin.

    14. 9. 2021 M. Helešicová, ředitelka školy

Formuláře ke stažení:

další: