Zpět na: Home / TreeBoxes

Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče a zákonné zástupce dětí a žáků Školy J. Ježka k 1.9.2020 v souvislosti s nemocí Covid-19:
• Každý žák (dítě) musí mít ve škole u sebe v sáčku (jiném obalu) 2 roušky, pro aktuálně vzniklou potřebu – nemoc, cesta MHD, oční a zubní vyšetření apod. Použité jednorázové roušky je třeba dítěti obměňovat, látkové pravidelně prát
• Každý žák (dítě) musí mít ve škole stále jednorázové papírové kapesníky pro svou potřebu
• Žák (dítě) nesmí mít příznaky infekčního onemocnění a nesmí mít teplotu vyšší než 37 st.. S takovými příznaky nebude přijat do školy/do družiny/na internát. Projeví-li se infekce ve škole, budeme Vás kontaktovat, abyste si žáka (dítě) odvedli (odvezli).
• Všechna onemocnění žáka (dítěte) ohlásí rodiče do školy co nejdříve (zdravotní sestře, třídní učitelce, skupinové vychovatelce)
• Rodiče a jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění a teplotou vyšší než 37 st. do budovy školy nevstupují
• Samostatný pohyb rodičů po škole je možný jen s nasazenou rouškou a ve vybraných prostorách - v atriu včetně šatny a WC, v kancelářích (platby stravování, ZUŠ, sociální pracovnice), v šatně MŠ a I.B

Vážení rodiče,

všechny součásti naší školy (je zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona) zůstávají do 23. 10. v běžném provozu včetně internátu a ZUŠ (v ní nebudou jen hodiny sborového zpěvu a PHV, protože se nesmí zpívat).
Od 26.10. je volný celý týden – nebude ani žádná výuka na dálku.
Nově jsem vyhlásila volný den na pondělí 16.11. (před státním svátkem 17.11.)

13.10.2020, Martina Helešicová, ředitelka školy
 

Vážení rodiče dětí a žáků školy,
opatřením MŠMT byly celostátně vyhlášeny ve školách volné dny 26. a 27. 10. 2020. Z těchto důvodů nemusím použít vyhlášení volných dnů ředitelkou školy. Volný den proto vyhlásím na pondělí 16.11. 2020 (v úterý 17. 11. je státní svátek a 18. – 20.11. bude probíhat normální výuka).
Aktualizované termíny vyhlášených volných dnů ve Škole Jaroslava Ježka:
26. a 27. 10. 2020 – volné dny vyhlášené opatřením MŠMT ve školách v celé ČR
16. 11. 2020 a 21. – 22. 12. 2020 volné dny vyhlášené ředitelkou školy

Z organizačních důvodů se volné dny týkají i provozu MŠ, školní družiny, klubu a internátu.

M. Helešicová, ředitelka školy

  • Den otvřených dveří ve škole se bude konat: 4.11.2020 a 16.3.2021

Formuláře ke stažení:

další: