Zpět na: Home / Novinky

Informace z aktuálního dění ve škole

Fotografie z akcí školy naleznete na našich facebookových stránkách nebo FOTOALBU.
                            

Vážení rodiče, současní i bývalí žáci a zaměstnanci, příznivci školy,

ráda bych Vám poskytla několik informací o změnách v organizaci předvánočních akcí:
• V pátek 3. 12. dopoledne proběhne mikulášská nadílka jako obvykle.
• Neproběhne koncert Štěpána Raka se synem, který pro nás připravil Český rozhlas.
• Nekoná se vánoční jarmark, ale výrobky lze zakoupit, jsou vystaveny ve vitríně v atriu u družiny. Paní učitelka Fischerová bude věci doplňovat.
• Ruší se všechna mimoškolní vystoupení pěveckého sboru.
• V úterý 14. 12. (při nepříznivém počasí ve středu 15. 12.) proběhne vánoční čajovna na zahradě u MŠ (v komorním provedení). Vystřídají se na ní ve dvou skupinách mladší a starší žáci vždy po 45 minutách. Ochutnáme cukroví, které již pečou žáci PRŠ a děti z kroužku vaření, v kuchyni dětem připraví vánoční čaj a zazpíváme si. Čajovna pro Vás ani jiné hosty nebude přístupná.
• Vánoční slavnost se nebude konat ve středu 22. 12. ale proběhne již v pátek 17. 12. od 9:00 h v sále školy. Bohužel opět bez účasti rodičů a hostů.

Omlouvám se, ale v současné době nelze zajistit podmínky pro nerizikový kontakt pro tolik lidí. Na akcích tedy budou jen děti a žáci školy a pedagogičtí pracovníci. Pořídíme fotografie a krátká videa, která pro Vás umístíme na facebook školy.

Přeji Vám všem ve zdraví a pohodě strávený adventní čas.

Martina Helešicová, ředitelka

 

Dny otevřených dveří ve Škole Jaroslava Ježka se ve školním roce 2021/2022 konají: 3.11.2021 a 1.3.2022 od 8 do 15 hod. LETÁK                                                                                                                           

 • 12.10.2021 nás poctil svou návštěvou herec Petr Nárožný, děkujeme. FOTOGALERIE  
 • 21.9.2021 přišel s žáky pobesedovat jediný československý kosmonaut ve vesmíru Ing. Vladimír Remek. Moc si toho vážíme. FOTOGALERIE

         

 • 22. dubna si připomínáme Den Země. Připomněli jsme si tento svátek projektem pořádaným s Českým svazem ochránců přírody. Společnými silami jsme uklidili část okolí naší školy. 

            

 • Pololetní přehrávka žáků ZUŠ bohužel v lednu 2021 opět proběhla bez diváků, tak alespoň touto cestou sdílíme "malou ochutnávku" toho, co se žáci v naší ZUŠ naučili. ZÁZNAM ZDE
 • Pár fotografií z mikulášské nadílky v prosinci 2020 - ZDE. 
 • Včera večer (6.12.2020) měl na Českém rozhlasu premiéru rozhovor s Jiřím Dohnalem, rozhlasovým režisérem, dramaturgem a pracovníkem hudebního vydavatelství rozhlasu, který pro naši školu již mnoho let pořádá prosincové koncerty v sále školy. Bohužel se tento rok vzhledem k epidemiologickým opatřením v prosinci neuskuteční, snad vyjde náhradní termín v lednu. Zde si můžete poslechnout záznam.
 • Milí návštěvníci stránek naší školy, vzhledem k tomu, že nemůžeme zpívat, sportovat a účastnit se různých aktivit, je v současné době jen málo akcí, ze kterých pro Vás můžeme pořídit fotografie a napsat Vám o nich. Třeba si rádi přečtete článek, na který mě upozornil pan učitel Jelínek. Naši školu pravidelně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu Světluška (Kaufland). Pomáhá nám se zajištěním kompenzačních pomůcek, vybavením pro sportovní aktivity žáků i s nákupem vybavení pro dílnu či internát. Rozhlasové pořady s oblibou poslouchá mnoho nevidomých a zrakově postižených lidí. Jak je z článku patrné, byl Československý rozhlas velkým podporovatelem vzdělávání, osvěty i zábavy nevidomých již v meziválečném období.

            Martina Helešicová, ředitelka školy

            https://temata.rozhlas.cz/zvukem-proti-tme-mezivalecny-ceskoslovensky-rozhlas-a-pece-o-nevidome-8359130

 • Díky nadačnímu příspěvku Fondu Kaufland pro Světlušku se děti v mateřské škole dočkaly nového velkého relaxačního bazénku. Děkujeme! 

              

 • Dne 3. 10. 2020 zemřel dlouholetý zástupce ředitele a učitel přírodopisu, chemie, pracovního vyučování a dílen v naší škole pan Marko Vágner. Ve škole působil od roku 1978. Byl velmi zručný a již během své pedagogické kariéry spolupracoval na výrobě reliéfních map a glóbu, recenzoval učebnice přírodopisu a chemie pro zrakově postižené a opravoval „pichťáky“ pro celou školu. I po odchodu do důchodu do školy pravidelně docházel a stroje nám opravoval. Na konci 90. let se významným způsobem zasloužil o třídění, popis a vystavení sbírky historicky cenných pomůcek, které mapují vzdělávání nevidomých (školní muzeum) ve Škole Jaroslava Ježka od roku 1837. Několik let pracoval na rozložitelném modelu obou budov školy, který stále využívají učitelé prostorové orientace a samostatného pohybu při práci se žáky (viz foto).
  Naposledy jsme se setkali na podzim v roce 2017, kdy ze zdravotních důvodů ukončil docházení do školy. Pan Vágner byl mým prvním rádcem a nejbližším přímým nadřízeným po nástupu do školy. Později jsem ho střídala ve funkci zástupce ředitele. Celá generace bývalých žáků si určitě vybaví vyučovací hodiny v dílně pod jeho vedením. Hlavně pro Vás – bývalé žáky (ale i bývalé kolegy), kteří sledujete naše stránky, jsem tyto řádky napsala. Udělejte si chvilku a zavzpomínejte na dobu, kterou jste s panem Vágnerem ve škole prožili.
  M. Helešicová, ředitelka školy 


           

 • 29. 9. se od 15 hodin konal v sále školy muzikál „Když se čerti ženili“ Metropolitního divadla Praha, který uvedla paní Eva Miláčková. Fotografie z představení ZDE. 

               

 • I v tomto školním roce se zapojíme do oslav Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu.
  Letos však vzhledem k pandemii jen distanční formou. Takže návštěvu Domova pro zrakově postižené seniory Palata sice neuskutečníme, ale přesto nám nic nebrání projevit laskavost alespoň na dálku.
  Žáci Praktické školy upečou pro seniory nějaký dobrý moučník, ke kterému se mohou přidat formou dopisů pozdravy nebo keramické či jiné výrobky od našich žáků.
  Pracovníci Palaty si pro „laskavé dárečky“ přijedou a předají je seniorům.
  Pokud budete mít také vy nějaký další nápad jak potěšit seniory v Domově Palata nebo vykonat i jiný skutek laskavosti, určitě to uvítáme!

      
 

 • První den našich prvňáčků ve škole.

          

       

 • Díky příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z Fondu Kaufland budeme mít od září pro kroužek zvukové střelby vlastní vybavení, které jsme si doposud museli pro žáky zapůjčovat. Paní vychovatelka Mgr. Martina Policarová převzala 4.8.2020 terčový kufr WINGS Rival Blind Laser včetně pistole ve firmě Hadex v Ostravě.
  (Střelecký zvukový simulátor pro střelbu nevidomých a slabozrakých. Volná zbraň bez kabeláže. Zvukové navádění na střed terče. Postoj a držení pistole odpovídá běžné střelbě, zaměřování na střed terče se provádí sluchem – střelec je naváděn zvukem, který se mění podle dopadu paprsku na terč – laserový paprsek trvale svítí na terč. Minimální potřeba vidomých asistentů – počítač zobrazuje ale i vysloví hodnotu a místo zásahu, číslo výstřelu, celkový součet dosažených bodů na konci.) 

 • Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce atria.

   

 • Po 23 letech jsme obměnili školní automobil, který je využíván především kolegyněmi ze Speciálně pedagogického centra.

       

 • "Zuška" v čase korony, aneb v době distančního vzdělávání jsme se od hudby nedistancovali.

  Vážení rodiče a pedagogové, milí žáci!
  Za normálních okolností v těchto dnech probíhají v naší škole pololetní koncerty ZUŠ, mezi dětmi důvěrně nazývané "přehrávky". Protože okolnosti letos normální nejsou, musíme přehrávky oželet, ale aby nám to všem nebylo líto, připravili jsme s dětmi malou ukázku toho, co jsme se v době koronavirové naučili. Žáci pracovali a cvičili na své nástroje (někteří byli dokonce pilnější, než při běžné docházce do školy). V následujících videích uvidíte výsledky našeho snažení. Doufáme, že se Vám všechna vystoupení budou líbit a že Vám přinesou stejnou radost jako nám, když jsme je připravovali.

  Pěkné prázdniny přejí H. + M. Tenglerovi a Z. Janusz

          Odkaz na playlist I. díl (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgSt_fPaGEN3NNHUb_4-ecIt8t1yGDAxm)

           Odkaz na playlist II. díl (https://www.youtube.com/playlist?list=PLnsIHivDUpXMg-Na3bUzg8mRUn9l6DqRw)

 

BESEDY, KONCERTY, DIVADLA
    

 • V úterý 14. ledna 2020 přijala pozvání na besedu se žáky školy Kateřina Brožová. Děkujeme. Fotogalerie

               

           

 • Další z pravidelných besed v sále školy proběhla v úterý 26.11.2019 s hercem Václavem Vydrou.                        
 • 24. 9. od 14 hodin proběhla v sále školy beseda s hercem Martinem Zounarem - fotogalerie

          

              

 • Děkujeme skupině Osvbozené duše za koncert v sále školy 11.6.2019! Projekt OSVOBOZENÉ DUŠE oživuje tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce z doby Osvobozeného divadla. Repertoár je složen ze známých hitů, které znají všechny generace. Program má za účel připomenout tyto významné osobnosti i v kontextu doby ve které žili.  

             
                                     

 • Na poslední besedu (9.4.2019) v tomto školním roce přijal pozvání režisér a herec Jiří Strach, děkujeme. Fotogalerie ZDE


          

 • Fotogalerie z další besedy v sále školy s rekatorkou a spisovatelkou Marií Formáčkovou dne 5.3.2019.
 • Další beseda v sále školy proběhla 19.2.2019 s herečkou Miriam Kantorkovu - fotogalerie.
 • 22.1.2019 se konala další beseda v sále školy, tentokrát s PhDr. Jaroslavem Šedivým, CSc. - bývalým ministrem zahraničí, učitelem, skautem - fotogalerie.       
 • Besedy v roce 2019 začaly s docentem RNDr. Janem Votýpkou Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na téma "Paraziti kolem nás" 8.1.2019 - Fotoalbum
 • 29.11.2018 se i tento rok uskutečnilo v pořadí již patnácté slavnostní setkání připravené hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu ve škole pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka, jehož čestným hostem byla zpěvačka Lucie Bílá - info Českého rozhlasu

        

 • 20.11.2018 přišel za žáky školy pobesedovat zpěvák Josef Laufer - fotogalerie 

            

 • 23.10.2018 přišel za žáky školy na besedu skvělý herec a dabér Dalimil Klapka - fotogalerie.  
 • Povyprávět o  životě a historii zábavného umění přišel za žáky školy 25.9.2018 režisér Gustav Oplustil - fotogalerie.

         

 • 11.9.2018 besedovala se žáky školy na téma "seriály" herečka Tereza Bebarová -fotogalerie.

          

 • 10. dubna od 15 hodin mohli žáci besedovat s přírodovědkyní z Botanické zahrady Mgr. Věrou Hroudovou na téma Byliny a květiny. Fotoalbum
 • 26. března od 14 hodin proběhla v sále školy beseda s významným popularizátorem vědy v oblasti astronomie a astrofyziky Dr. Jiřím Grygarem. Besedy se zúčastnili i někteří studenti Keplerova gymnázia a Gymnázia pro ZP v Praze 5-Butovicích. Pan Grygar nazval přednášku, která byla spojena i s promítáním, Pohledy do nebe. Fotoalbum 
    
 • 6. března 2018 opět přijala pozvání na besedu s žáky školy herečka Jiřina Bohdalová - fotogalerie.
 • Na další besedu přijal 27.2.2018 pozvání rocker a muzikálový zpěvák Pepa Vojtek, děkujeme!         
 • Beseda s mladou spisovatelkou Hanou Karolínou Kobulejovou se konala v sále školy 13. února 2018 - fotoalbum.       
 • Školního kola soutěže "Poetické setkání" se 15. února 2018 zúčastnila herečka Marta Vančurová.
 • 23. ledna 2018 se konala beseda se zakladatelem českých babyboxů Ludvíkem Hessem - fotoalbum.
 • Na první besedu v roce 2018 přišel za žáky školy 9. ledna mladý herec Vladimír Polívka - fotoalbum
 • Český Rozhlas připravil 5.12.2017 žákům školy jako dárek k Mikuláši vystoupení skupiny Musica Bohemica v sále školy - fotoalbum

                                      

 • 7. listopadu 2017 pobesedoval s žáky školy nejen o muzikálech zpěvák Kamil Střihavka - fotoalbum. 
 • 31. října 2017 zavítala mezi žáky sólistka Hudebního divadla v Karlíně Gala Macků - fotoalbum.
 • 10. října 2017 přišel žákům přiblížit svět opery zpěvák Národního divadla Luďek Vele - fotoalbum.
  • Dne 20.9. 2016 připravila pro žáky školy herečka paní Eva Miláčková společně se sopranistkou Danou Krausovou a klavíristou Ladislavem Vrchotou komponovaný pořad ke 110. výročí narození Jaroslava Ježka.
    
                                                       
  • V úterý 5.4.2016 proběhlo srdečné setkání se zpěvačkou Tonyou Graves. 
  • V úterý 8.3.2016  přišel do sálu školy architekt, herec a spisovatel David Vávra besedovat se žáky na téma: Jaké jsou hlasy a šumy i hluky v jurtě, jaké v kostele a jaké v paláci.
  • 26. 1. proběhla v sále školy beseda o rodu Kopeckých. Součástí besedy bylo loutkové představení – komedie Matěje Kopeckého „Posvícení v Hudlicích“. Za nejstarší umělecký rod přišli zahrát se starobylými loutkami Anička a Rosťa Novákovi.
   Loutky a manželé Kopečtí          
  • 7. prosince proběhla v sále školy již tradiční akce „Český Rozhlas dětem“: vystoupila Pavlína Filipovská, Jiří Suchý a pěvecký sbor Školy Jaroslava Ježka. Jako dar jsme přijali notopisy písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra v braillském písmu i černotisku. Děkujeme panu Jiřímu Dohnalovi.    info z webu Českého rozhlasu
  • 23. 11. se žáci II. stupně a výběr žáků z PrŠ zúčastnili besedy o sovětské okupaci v roce 1968. Beseda proběhla v rámci projektu Příběhy bezpráví, který pro školy organizuje humanitární organizace Člověk v tísni. Jako host přišla s žáky pobesedovat spisovatelka paní Eva Kantůrková.

  • 3. 11. od 15 hodin přišla s žáky pobesedovat herečka Sabina Laurinová. 
  • 13. 10. od 15 hodin proběhla v sále školy beseda s klavíristou Petrem Maláskem.  
  • Dne 15.9.2015 přijal pozvání na besedu s žáky školy hudební publicista a kritik Jiří Černý - děkujeme za zmínku v pořadu "Klub osamělých srdcí seržanta Pepře" na stanici ČRo Dvojka v pondělí 12.10.2015 (Pořad trvá necelou hodinu, je složený z mluveného slova prokládaného písničkami a v čase cca 9:30 se hovoří o Škole J.Ježka.). odkaz zde                                                                                          
  • V pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál dne 23.10.2014 v 10:05 hod.  mluvili učitelé naší ZUŠ manželé Hana a Miloslav Tenglerovi o výuce zrakově handicapovaných dětí ve Škole Jaroslava Ježka a také o přípravách na koncert Světlo pro Světlušku. Odpovídali na otázky moderátorky Lucie Výborné. Záznam z vysílání je zde