Zpět na: Home / Novinky

Informace z aktuálního dění ve škole

Fotografie z akcí školy naleznete na našich facebookových stránkách nebo FOTOALBU.
                            

 • Všem bývalým i současným kolegyním a kolegům, rodičům žáků, žákům a přátelům školy sděluji smutnou zprávu, že v neděli 21. 3. 2021 zemřela na následky nemoci covid-19 naše kolegyně paní vychovatelka Magdalena Fazekašová. Magda byla činorodá, společenská, empatická a praktická žena. Je mi moc líto, že se s ní v současné situaci nemůžeme společně rozloučit. Zapalte večer svíčku a věnujte jí vzpomínku. PARTE
  M. Helešicová, ředitelka školy
 • Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do Praktické školy pro zrakově postižené a stanovuje termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
  1. termín 5. května 2021 v 9 hodin
  2. termín 7. května 2021 v 9 hodin
  Jednotná kritéria přijímání ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené: ZDE
 • ZÁPISY DO ZŠ 2021
 • Vážení zájemci o návštěvu školy, vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit i druhý den otevřených dveří plánovaný na 16. března 2021. Jsme ale připraveni věnovat se Vám v neodkladných záležitostech individuálně. Termín si můžete domluvit telefonicky nebo emailem (viz kontakty na www.skolajj.cz).

           Neváhejte se na nás obrátit zejména v souvislosti:
           1. s konzultacemi v SPC
           2. s podáváním přihlášek do Praktické školy k 1. březnu 2021
           3. s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022
           4. se zápisem do 1.ročníku ZŠ dne 7. dubna 2021
            5. se zápisem do mateřské školy dne 3. května 2021
            6. s dotazy na hudební vzdělávání v ZUŠ (talentové zkoušky 20. 5. 2021)

           Děkujeme za pochopení. Martina Helešicová, ředitelka školy

 • 22. dubna si připomínáme Den Země. Připomněli jsme si tento svátek projektem pořádaným s Českým svazem ochránců přírody. Společnými silami jsme uklidili část okolí naší školy. 

            

 • Pololetní přehrávka žáků ZUŠ bohužel v lednu 2021 opět proběhla bez diváků, tak alespoň touto cestou sdílíme "malou ochutnávku" toho, co se žáci v naší ZUŠ naučili. ZÁZNAM ZDE
 • Pár fotografií z mikulášské nadílky v prosinci 2020 - ZDE. 
 • Včera večer (6.12.2020) měl na Českém rozhlasu premiéru rozhovor s Jiřím Dohnalem, rozhlasovým režisérem, dramaturgem a pracovníkem hudebního vydavatelství rozhlasu, který pro naši školu již mnoho let pořádá prosincové koncerty v sále školy. Bohužel se tento rok vzhledem k epidemiologickým opatřením v prosinci neuskuteční, snad vyjde náhradní termín v lednu. Zde si můžete poslechnout záznam.
 • Milí návštěvníci stránek naší školy, vzhledem k tomu, že nemůžeme zpívat, sportovat a účastnit se různých aktivit, je v současné době jen málo akcí, ze kterých pro Vás můžeme pořídit fotografie a napsat Vám o nich. Třeba si rádi přečtete článek, na který mě upozornil pan učitel Jelínek. Naši školu pravidelně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu Světluška (Kaufland). Pomáhá nám se zajištěním kompenzačních pomůcek, vybavením pro sportovní aktivity žáků i s nákupem vybavení pro dílnu či internát. Rozhlasové pořady s oblibou poslouchá mnoho nevidomých a zrakově postižených lidí. Jak je z článku patrné, byl Československý rozhlas velkým podporovatelem vzdělávání, osvěty i zábavy nevidomých již v meziválečném období.

            Martina Helešicová, ředitelka školy

            https://temata.rozhlas.cz/zvukem-proti-tme-mezivalecny-ceskoslovensky-rozhlas-a-pece-o-nevidome-8359130

 • Díky nadačnímu příspěvku Fondu Kaufland pro Světlušku se děti v mateřské škole dočkaly nového velkého relaxačního bazénku. Děkujeme! 

              

 • Dne 3. 10. 2020 zemřel dlouholetý zástupce ředitele a učitel přírodopisu, chemie, pracovního vyučování a dílen v naší škole pan Marko Vágner. Ve škole působil od roku 1978. Byl velmi zručný a již během své pedagogické kariéry spolupracoval na výrobě reliéfních map a glóbu, recenzoval učebnice přírodopisu a chemie pro zrakově postižené a opravoval „pichťáky“ pro celou školu. I po odchodu do důchodu do školy pravidelně docházel a stroje nám opravoval. Na konci 90. let se významným způsobem zasloužil o třídění, popis a vystavení sbírky historicky cenných pomůcek, které mapují vzdělávání nevidomých (školní muzeum) ve Škole Jaroslava Ježka od roku 1837. Několik let pracoval na rozložitelném modelu obou budov školy, který stále využívají učitelé prostorové orientace a samostatného pohybu při práci se žáky (viz foto).
  Naposledy jsme se setkali na podzim v roce 2017, kdy ze zdravotních důvodů ukončil docházení do školy. Pan Vágner byl mým prvním rádcem a nejbližším přímým nadřízeným po nástupu do školy. Později jsem ho střídala ve funkci zástupce ředitele. Celá generace bývalých žáků si určitě vybaví vyučovací hodiny v dílně pod jeho vedením. Hlavně pro Vás – bývalé žáky (ale i bývalé kolegy), kteří sledujete naše stránky, jsem tyto řádky napsala. Udělejte si chvilku a zavzpomínejte na dobu, kterou jste s panem Vágnerem ve škole prožili.
  M. Helešicová, ředitelka školy 


           

 • 29. 9. se od 15 hodin konal v sále školy muzikál „Když se čerti ženili“ Metropolitního divadla Praha, který uvedla paní Eva Miláčková. Fotografie z představení ZDE. 

               

 • I v tomto školním roce se zapojíme do oslav Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu.
  Letos však vzhledem k pandemii jen distanční formou. Takže návštěvu Domova pro zrakově postižené seniory Palata sice neuskutečníme, ale přesto nám nic nebrání projevit laskavost alespoň na dálku.
  Žáci Praktické školy upečou pro seniory nějaký dobrý moučník, ke kterému se mohou přidat formou dopisů pozdravy nebo keramické či jiné výrobky od našich žáků.
  Pracovníci Palaty si pro „laskavé dárečky“ přijedou a předají je seniorům.
  Pokud budete mít také vy nějaký další nápad jak potěšit seniory v Domově Palata nebo vykonat i jiný skutek laskavosti, určitě to uvítáme!

      
 

 • První den našich prvňáčků ve škole.

          

       

 • Díky příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z Fondu Kaufland budeme mít od září pro kroužek zvukové střelby vlastní vybavení, které jsme si doposud museli pro žáky zapůjčovat. Paní vychovatelka Mgr. Martina Policarová převzala 4.8.2020 terčový kufr WINGS Rival Blind Laser včetně pistole ve firmě Hadex v Ostravě.
  (Střelecký zvukový simulátor pro střelbu nevidomých a slabozrakých. Volná zbraň bez kabeláže. Zvukové navádění na střed terče. Postoj a držení pistole odpovídá běžné střelbě, zaměřování na střed terče se provádí sluchem – střelec je naváděn zvukem, který se mění podle dopadu paprsku na terč – laserový paprsek trvale svítí na terč. Minimální potřeba vidomých asistentů – počítač zobrazuje ale i vysloví hodnotu a místo zásahu, číslo výstřelu, celkový součet dosažených bodů na konci.) 

 • Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce atria.

   

 • Po 23 letech jsme obměnili školní automobil, který je využíván především kolegyněmi ze Speciálně pedagogického centra.

       

 • Díky nadačnímu příspěvku od Světlušky (grantové řízení Fondu Kaufland) jsme mohli zakoupit nové pomůcky do praktických předmětů (dílenské a keramické práce, příprava pokrmů PRŠ) a nové edukační pomůcky k rozvoji zraku a kompenzačních smyslů pro žáky školy.

       

 • "Zuška" v čase korony, aneb v době distančního vzdělávání jsme se od hudby nedistancovali.

  Vážení rodiče a pedagogové, milí žáci!
  Za normálních okolností v těchto dnech probíhají v naší škole pololetní koncerty ZUŠ, mezi dětmi důvěrně nazývané "přehrávky". Protože okolnosti letos normální nejsou, musíme přehrávky oželet, ale aby nám to všem nebylo líto, připravili jsme s dětmi malou ukázku toho, co jsme se v době koronavirové naučili. Žáci pracovali a cvičili na své nástroje (někteří byli dokonce pilnější, než při běžné docházce do školy). V následujících videích uvidíte výsledky našeho snažení. Doufáme, že se Vám všechna vystoupení budou líbit a že Vám přinesou stejnou radost jako nám, když jsme je připravovali.

  Pěkné prázdniny přejí H. + M. Tenglerovi a Z. Janusz

          Odkaz na playlist I. díl (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgSt_fPaGEN3NNHUb_4-ecIt8t1yGDAxm)

           Odkaz na playlist II. díl (https://www.youtube.com/playlist?list=PLnsIHivDUpXMg-Na3bUzg8mRUn9l6DqRw)

         
 • 11.2.2020 byla žákům v rámci celoškolního projetu "Řemesla" předvedena řemesla a odborné práce vhodné pro zrakově postižené žáky: ladič klavírů, masér, čalouník, knihař a košíkář. Fotoalbum zde.  
 • 28. ledna 2020 vystupovali zástupci tříd na školním kole Poetického setkání. Recitační soutěže se zúčastnily paní Eva Miláčková a paní Eva Spoustová, herečka, dabérka a pedagožka z AMU.     
 • V úterý 21. ledna 2020 se odpoledne konala pro žáky internátu beseda s příznivci filmu Star Wars. 

         

 • V úterý 14. ledna 2020 přijala pozvání na besedu se žáky školy Kateřina Brožová. Děkujeme. Fotogalerie

               

          

           

 • Další z pravidelných besed v sále školy proběhla v úterý 26.11.2019 s hercem Václavem Vydrou.           
 • 1. 10. a 21. 11. proběhl ve speciálně pedagogickém centru seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Zúčastnilo se celkem 15 zájemců z pražských i mimopražských škol. S kladným ohlasem se setkala především možnost vžít se do role zrakově handicapovaných žáků. S pomocí simulačních brýlí či klapek si mohli vyzkoušet, jak se takové dítě cítí a jaké překážky musí překonávat.

              

 • Na tento školní rok 2019/2020 byl ve škole vyhlášen projekt pod názvem „Čteme rádi, já i moji kamarádi“, v rámci kterého se škola zapojila i do celostátního projektu: „Celé Česko čte dětem".   
 • Děti i učitelé ze školy J. Ježka se zapojili do programu „PŘÍRODA A ZOO VŠEMI SMYSLY – ochrana a vnímání živé přírody lidmi se zrakovým postižením“. Tento projekt vyhlásila ZOO Praha ve spolupráci se Světluškou. Cílem této akce je zapojit kolektivy dětí se zrakovým postižením ze škol a volnočasových organizací do ochrany přírody, konkrétně do ochrany goril v Kamerunu. Tato podpora je možná jednoduše díky sběru a recyklaci vysloužilých mobilních telefonů a tabletů. V současné chvíli se podařilo již sesbírat 60 kusů. 
 • Dnes naše děti v mateřské školce navštívily děti z mateřské školy Charlese de Gaulla z Prahy 6.
  A nepřišly s prázdnou, přinesly nám krásné hmatové pexeso a puzzle, ušitou panenku, modelíny a další věci, kterými udělaly opravdu velkou radost.
  Moc si toho vážíme a děkujeme! 

     
   
 • Gratulujeme našim soutěžícím žákům k obsazení prvních třech míst v kategorii základní školy! 
 • Díky příspěvku Nadace Leontinka mají žáci školy zpestřenou výuku o tento nový interaktivní displej SMART 6265.

          

 • Podzimní sklizeň brambor z malé školní ní zahrady.

        

 • Gratulujeme Nele Čenohlávkové k umístění v celostátní soutěži ve čtení bodového písma Braillský klíč! 
    
 • Ve středu 9.10.2019 již podruhé proběhla ve školní tělocvičně v rámci projektu "Sazka olympijský víceboj" sportovní akce Paralympijská výzva. Jako host přijal pozvání na besedu sportovec a bývalý žák školy Tomáš Mysliveček. Žáci plnili v prvním bloku tři disciplíny: hod basketbalovým míčem, hluboký předklon a skok z místa. Ve druhém bloku disciplíny Odznaku všestrannosti: hod medicinbalem, trojskok a leh-sedy. Na závěr děti dostaly odměny a diplomy za absolvování Sportovního dne. Více fotografií najdete na Facebooku.

           

 • 24. 9. od 14 hodin proběhla v sále školy beseda s hercem Martinem Zounarem - fotogalerie

          

 • Server Mapy.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, zpřístupnil v září 2019 haptické mapy celého světa. Na základě vizuálních map si díky tomu mohou lidé vygenerovat podklady pro orientaci pomocí hmatu, což ocení především nevidomí. Info (PDF)
 • Jednotné zadání zkoušek pro střední školy CERMAT 2019 – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - výsledky žáků Školy Jaroslava Ježka - zde v tabulce (PDF)
 • Vážení rodiče,
  v doplňovacích volbách do Školské rady Školy Jaroslava Ježka jste dne 13. září 2019 zvolili jako zástupce rodičů a zákonných zástupců žáků školy paní ANDREU ČERNOHLÁVKOVOU, jejíž dcera je žákyní 6.r. ZŠ.
  Děkuji Vám za účast ve volbách, mamince Černohlávkové blahopřeji ke zvolení a těším se na spolupráci. M. Helešicová, ředitelka školy
 • 25.6.2019 dostali žáci školy opožděný dárek k MDD - divadelní představení "Měla babka čtyři jablka" v sále školy Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou. Na takový dárek stálo za to počkat! 

        

 • Fotogalerie z pobytu na letošní škole v přírodě ve Střelských Hošticích - ZDE

       

 • Školní družstvo mezinárodní dámy má za sebou první dlouhodobý turnaj. Celé klání trvalo tři měsíce a zúčastnilo se jej celkem třicet zrakově postižených soutěžících všech věkových kategorií. Závěrečné kolo KC Vrchlická OPEN proběhlo včera a přineslo velice zajímavé výsledky: 2. místo vybojoval Honza Singer, 3. místo získala Agáta Hrubcová. Za pozornost stojí i výkon Natálky Horváthové, která byla nejlepší mezi juniory a v celkovém pořadí obsadila krásné 9. místo.

        

 • Děkujeme skupině Osvbozené duše za koncert v sále školy 11.6.2019! Projekt OSVOBOZENÉ DUŠE oživuje tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce z doby Osvobozeného divadla. Repertoár je složen ze známých hitů, které znají všechny generace. Program má za účel připomenout tyto významné osobnosti i v kontextu doby ve které žili.  

             

 • A pohár za 2. místo v přátelském žákovském turnaji v showdownu, které družstvo Školy Jaroslava Ježka včera vybojovalo, je doma! Blahopřejeme!

                                   

 • Zahrada u mateřské školy - staré betonové desky, které se pomalu propadaly a drolily, nahradil krásný nový chodníček.

          

 • Gratulujeme našemu školnímu družstvu, které nás skvěle reprezentovalo na 24. ročníku Sportovních her zrakově postižené mládeže v Olomouci. Žáci z Brna, Liberce, Opavy, Plzně a Prahy - Hradčan po tři dny měřili síly v plaveckých a atletických disciplínách, v showdownu i v goalballe. 

               

 • V úterý 7. května se Nikola Dudová a Eliška Marešová zúčastnily krajského kola soutěže ve čtení a psaní pro zrakově postižené, kterou ku příležitosti 210. výročí narození tvůrce bodového písma, Louise Brailla, uspořádala redakce časopisu ZORA ve spolupráci s jednotlivými odbočkami SONS ČR, z. s. Obzvláště Elišce se vedlo velmi dobře - v psaní na Pražské tabulce obsadila 3. místo a v psaní na Pichtově psacím stroji dokonce 2. místo. V obou disciplínách postupuje do celostátního kola, gratulujeme a držíme palce. :-)
 • Díky daru od nadačního fondu Světluška mohou žáci školy užívat 3 nové braillské znakové displeje Focus 40 Blue 2017 http://www.galop.cz/focus

       . 

 • Tři žáci s paní učitelkou Hruškovou nás i letos v dubnu reprezetovali v 19. ročníku celoslovenské soutěže s mezinárodní účastí v prostorové orientaci zrakově postižených dětí o pohár Viliama Hrabovca v Levoči. Adamovi ŠIrokému gratulujeme za krásné 3. místo.
 • 17. ročníku v goalballového turanje "O pohár Doubravky" v Plzni se o víkendu 13.-14.4.2019 zúčastnilo družstvo naší školy. 

       

 • 11.4.2019 - 8. ročník nočního běhu pro Světlušku ve Stromovce - běželi jsme také! 
 • Na poslední besedu (9.4.2019) v tomto školním roce přijal pozvání režisér a herec Jiří Strach, děkujeme. Fotogalerie ZDE


 

 • Od března 2019 je ve škole nový kroužek simulované zvukové střelby. 

       

 • 19. 3.2019 ve škole proběhl Celoškolní projektový den na téma "Retro". Děkujeme především paní učtelce Výmolové a Hruškové za jeho organizaci.

          

 • Fotogalerie z další besedy v sále školy s rekatorkou a spisovatelkou Marií Formáčkovou dne 5.3.2019.
 • Gratulujeme Nele Frankové (žákyni 10. ročníku ZŠ) k postupu do pražského kola recitační soutěže Poetické setkání. Bude se konat 7.4.2019.

 

 • Další beseda v sále školy proběhla 19.2.2019 s herečkou Miriam Kantorkovu - fotogalerie.
 • 22.1.2019 se konala další beseda v sále školy, tentokrát s PhDr. Jaroslavem Šedivým, CSc. - bývalým ministrem zahraničí, učitelem, skautem - fotogalerie.

        

            

 • Besedy v roce 2019 začaly s docentem RNDr. Janem Votýpkou Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na téma "Paraziti kolem nás" 8.1.2019 - Fotoalbum
 • Fotoalbum z oslav Vánočních svátků ve škole ZDE.
 • Fotoalbum z mikulášské nadílky ve škole - postavu Mikuláše opět ztvárnil herec Jiří Klem. Děkujeme! 
 • 29.11.2018 se i tento rok uskutečnilo v pořadí již patnácté slavnostní setkání připravené hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu ve škole pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka, jehož čestným hostem byla zpěvačka Lucie Bílá - info Českého rozhlasu

        

 • 20.11.2018 přišel za žáky školy pobesedovat zpěvák Josef Laufer - fotogalerie 

            

 • Na 13. 11. 2018 připadá MEZINÁRODNÍ DEN NEVIDOMÝCH. Dne 13. Listopadu 1745 se narodil Valentin Haüy, první učitel a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži. Tento den má za cíl upozornit zdravou populaci na problémy osob se zrakovým postižením, jejich potřeby, které bychom měli respektovat a zabývat se jimi. (zdroj: SONS).  Pro žáky školy jsme u příležitosti tohoto dne připravili malé překvapení - na školní zahradu byl zakoupen a právě nainstalován hudební herní prvek velký Babel drum - ukázka hry ZDE 
 • I v letošním roce proběhlo v rámci projektu Nadace Karla Janečka "Laskavec" setkání se seniory v domově Palata pro zrakově positžené (zúčastnili se vybraní žáci 2. stupně a PRŠ). 
 • 1.11.2018 naši školu reprezentovala skupinka žáků v soutěži v psaní na klávesnici, kterou pořádá Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Gratulujeme Markovi Čtvrtečkovi k umístění na krásném třetím místě!  
   
 • 23.10.2018 přišel za žáky školy na besedu skvělý herec a dabér Dalimil Klapka - fotogalerie.  
 • Členové sboru Školy Jaroslava Ježka tak, jako každý rok, účinkovali na Koncertu pro Světlušku, který 21.10.2018 přenášela Česká televize. 

         

 • Skupina našich dětí se o víkendu zúčastnila soustředění zrakově postižených žáků a žáků speciálních škol z ČR v Opavě. Gratulujeme Janu Singrovi a Natálii Horváthové, kteří se umístili na třetím medailovém místě. Honza ve volném způsobu 3x25m a Natálka ve volném způsobu na šířku bazénu.    
 • Povyprávět o  životě a historii zábavného umění přišel za žáky školy 25.9.2018 režisér Gustav Oplustil - fotogalerie.

         

 • 11.9.2018 besedovala se žáky školy na téma "seriály" herečka Tereza Bebarová -fotogalerie.

          

 • Internátní žáci školy navštívili v září u příležitosti 112. výročí narození Jaroslava Ježka jeho hrob na Olšanských hřbitovech.
 • Fotografie z pobytu na škole v přírodě ve Střelských Hošticích v červnu 2018 - ZDE.
 • Od pondělí 21.5.2018 do čtvrtka 24.5.2018 pořádala Škola Jaroslava Ježka celostátní Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež ve Sportovním areálu Sletiště na Kladně. Celostátní sportovní hry se konají od roku 1953 z iniciativy zdejšího bývalého ředitele. Děti soutěží v atletice, v plavání a dvou speciálních míčových hrách goalballu a showdownu. Pro tyto hry zajistila paní vychovatelka Marcela Vondřejcová znělku sportovních her. Pár fotografií ZDE

      

Přehrát znělku:

 

 • Skvělý úspěch žáka naší ZUŠ a jeho učitele pana Miloslava Tenglera.
          
 • 10. dubna od 15 hodin mohli žáci besedovat s přírodovědkyní z Botanické zahrady Mgr. Věrou Hroudovou na téma Byliny a květiny. Fotoalbum
 • 26. března od 14 hodin proběhla v sále školy beseda s významným popularizátorem vědy v oblasti astronomie a astrofyziky Dr. Jiřím Grygarem. Besedy se zúčastnili i někteří studenti Keplerova gymnázia a Gymnázia pro ZP v Praze 5-Butovicích. Pan Grygar nazval přednášku, která byla spojena i s promítáním, Pohledy do nebe. Fotoalbum 
    
 • 22. března se naši goalbalisté zúčastnili v Praze 5 - Butovicích turnaje „O pohár ředitele školy“. Žáci, Honza Singer, Amálka Brožová, Adam Široký a Tomáš Partík (SPC) vybojovali v kategorii základních škol 1. místo. Tomáš se navíc stal i nejlepším střelcem turnaje. Gratulujeme!  
 • 6. března 2018 opět přijala pozvání na besedu s žáky školy herečka Jiřina Bohdalová - fotogalerie.
 • Na další besedu přijal 27.2.2018 pozvání rocker a muzikálový zpěvák Pepa Vojtek, děkujeme!         
 • Beseda s mladou spisovatelkou Hanou Karolínou Kobulejovou se konala v sále školy 13. února 2018 - fotoalbum.
 • V únoru ve škole začala opět cansiterapie.

          

 • Školního kola soutěže "Poetické setkání" se 15. února 2018 zúčastnila herečka Marta Vančurová.
 • 23. ledna 2018 se konala beseda se zakladatelem českých babyboxů Ludvíkem Hessem - fotoalbum.
 • Na první besedu v roce 2018 přišel za žáky školy 9. ledna mladý herec Vladimír Polívka - fotoalbum
 • Český Rozhlas připravil 5.12.2017 žákům školy jako dárek k Mikuláši vystoupení skupiny Musica Bohemica v sále školy - fotoalbum

                

 • Fotoalbum z návštěvy Mikuláše v naší škole - tentokrát jeho postavu ztvárnil herec Jiří Klem.                
 • V listopadu se žáci školy zapojili do projektu Nadace Karla Janečka Laskavec, strávili odpoledne se seniory ze zrakovým postižením v domově důchodců Palata.
         
 • 7. listopadu 2017 pobesedoval s žáky školy nejen o muzikálech zpěvák Kamil Střihavka - fotoalbum. 
 • 31. října 2017 zavítala mezi žáky sólistka Hudebního divadla v Karlíně Gala Macků - fotoalbum.
 • 10. října 2017 přišel žákům přiblížit svět opery zpěvák Národního divadla Luďek Vele - fotoalbum.
 • Žáci III.PRŠ se dnes 14. září 2017 zúčastnili akce TERIBEAR v doprovodu paní učitelky Věry Zajícové a Pavla Menharta. Zvládli 8 koleček,tj. 9,6km a přispěli 3360 korunami. 
 • OD ZÁŘÍ 2017 DOCHÁZÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V K MÍRNÉMU ZDRAŽENÍ OBĚDŮ A VEČEŘÍ (VŠECHNY OBĚDY O 3KČ, VEČEŘE O 2 KČ) NOVÉ CENY zde
 • Fotografie z pobytu na škole v přírodě ve Střelských Hošticích 2017 ZDE (děkujeme panu Artýszkovi)
 • Nadační fond Českého rozhlasu SVĚTLUŠKA přispěl 80.000 Kč na novou kuchyňskou linku na internát, děkujeme!
 • Žáci ze IV.A a VII.A od března do dubna pěstovali a pozorovali na školní zahradě vybranné hospodářské rostliny. Sedmáci vytvořili ze svého pozorování zajímavé prezentace své práce. (zde první, zde druhá). Žáci ze VII.A na názvy svých rostlin a křížovky a básničky. Adam Široký vyhlásil soutěž do čtenářského koutku, cenou účastníky byla sklizeň jahod ze školní zahrádky. Na ukázku přikládáme básničku Martina Zity.
  Óda na hořčici, Martin Zita
  Hořčice krásně voní,
  daly se mušky do ní.
  Hořčici zavřel jsem rychle,
  aby nesnědly ji hnedle.
  Hořčici mám moc rád.
 • V roce 2018 bude Škola Jaroslava Ježka pořádat celostátní Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež - od 21.5. 2018 do 25.5. 2018. Celostátní sportovní hry se konají od roku 1953 z iniciativy zdejšího bývalého ředitele. Děti budou soutěžit v atletice, v plavání a dvou speciálních míčových hrách goalballu a showdownu.                                                                                                                                               

  f01 f02

  • Dne 20.9. 2016 připravila pro žáky školy herečka paní Eva Miláčková společně se sopranistkou Danou Krausovou a klavíristou Ladislavem Vrchotou komponovaný pořad ke 110. výročí narození Jaroslava Ježka.
    
  • V rubrice "Ze života školy" jsou nové "Ježkovy oči" šk. rok 2015/2016 !
  • V Plzni se konaly od 6. do 10.6.2016 sportovní hry pro zrakově postiženou mládež. 21. ročníku se zúčastnilo na osmdesát mladých sportovců z celé České republiky. Žáci soutěžili v disciplínách: atletika, plavání a speciální míčové hry pro nevidomé a slabozraké. Naše družstvo obsadilo nádherné třetí místo! Gratulujeme a děkujeme!                                                          
  • Fotogalerie ze slavnostního předávání závěrečného vysvědčení žákům praktické školy (9.6.2016) - ZDE.
  • V pátek 3.6.2016 se konala přehrávka žáků ZUŠ pro zrakově positžené v sále školy (fotogalerie).
  • 11. 5.2016 odpoledne proběhl v sále školy koncert učitelů ZUŠ Školy Jaroslava Ježka (fotogalerie).
  • Na záložce "Ze života školy" je vloženo i druhé krátké video z dubnového projektového dne "Příběh mojí rodiny".
  • Každou středu vozíme některé děti na hipoterapii - krátké video ZDE   hipoterapie 2
  • Jarní zpívání šikovných dětí z mateřské školky zde
  • V úterý 5.4.2016 proběhlo srdečné setkání se zpěvačkou Tonyou Graves. 
  • V úterý 8.3.2016  přišel do sálu školy architekt, herec a spisovatel David Vávra besedovat se žáky na téma: Jaké jsou hlasy a šumy i hluky v jurtě, jaké v kostele a jaké v paláci.
  • Nejpilnější čtenáři ze školy právě přišli na posezení u čaje s panem ředitelem ... 
  • Paní učitelky Mgr. Klára Holá a Mgr. Alenka Vaňková se věnovaly v pondělí 1.2. 2016 odpoledne skupině holandských studentů speciální pedagogiky, kteří zde byli na exkurzi.  
  • 26. 1. proběhla v sále školy beseda o rodu Kopeckých. Součástí besedy bylo loutkové představení – komedie Matěje Kopeckého „Posvícení v Hudlicích“. Za nejstarší umělecký rod přišli zahrát se starobylými loutkami Anička a Rosťa Novákovi.
   Loutky a manželé Kopečtí 
    
  • Radost z pololetního vysvědčení v prvním a druhém ročníku 
  • Nově zrekonstruované prostory družiny se už od pondělí 25.1. 2016 pomalu zabydlují; herna na velkém internátě byla také - i když se starým nábytkem - dispozičně upravena. (foto zde) 
  • 7. prosince proběhla v sále školy již tradiční akce „Český Rozhlas dětem“: vystoupila Pavlína Filipovská, Jiří Suchý a pěvecký sbor Školy Jaroslava Ježka. Jako dar jsme přijali notopisy písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra v braillském písmu i černotisku. Děkujeme panu Jiřímu Dohnalovi.    info z webu Českého rozhlasu
  • Zpráva z běžkařského výcviku Černá Hora Janské Lázně 2015 od paní vychovatelky Marcely Vondřejcové zde
  • 4.12.2015 dopoledne začíná Mikulášský jarmark, kteří žáci a učitelé školy již tradičně připravují. 
  • Zpráva z potáborového setkání Pec pod Sněžkou 2015 od paní vychovatelky Marcely Vondřejcové zde
  • 23. 11. se žáci II. stupně a výběr žáků z PrŠ zúčastnili besedy o sovětské okupaci v roce 1968. Beseda proběhla v rámci projektu Příběhy bezpráví, který pro školy organizuje humanitární organizace Člověk v tísni. Jako host přišla s žáky pobesedovat (díky paní Miláčkové) spisovatelka paní Eva Kantůrková.
  • 3. 11. od 15 hodin přišla s žáky pobesedovat herečka Sabina Laurinová. 
  • 13. 10. od 15 hodin proběhla v sále školy beseda s klavíristou Petrem Maláskem.  
  • Dne 15.9.2015 přijal pozvání na besedu s žáky školy hudební publicista a kritik Jiří Černý - děkujeme za zmínku v pořadu "Klub osamělých srdcí seržanta Pepře" na stanici ČRo Dvojka v pondělí 12.10.2015 (Pořad trvá necelou hodinu, je složený z mluveného slova prokládaného písničkami a v čase cca 9:30 se hovoří o Škole J.Ježka.). odkaz zde                                                                                          
  • Vybraní žáci se 10.10.2015 zúčastnili Mistrovství ČR v plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením pořádaného pod záštitou Českého svazu zrakově postižených sporovců, o.s. v Liberci.
   Tady je k nahlédnutí část úspěšných výsledků (diplomů bylo více):  
  • Naši noví prvňáčci 
  • Na kanóně u učebny výtvarné výchovy byl zřízen čtenářský koutek. Žáci, pedagogové a přátelé školy mohou přispívat svými literárními počiny, vzájemně se pobavit, účastnit se soutěží nebo se podělit o titul přečtené knihy. Příjemnou zábavu! 
  • V rubrice "Ze života školy" máme nové video z nedávného projektu "Naše škola".
  • Od pondělí 8.6.2015 do 12.6.2015 se konala výstava výrobků žáků praktické  školy "Kermika". 
    
  • Ve dnech 30.3. a 1.4. 2015 se třídy IV. A, VII. A a VIII. A s paní učitelkou Klárou Holou zúčastnily celopražské soutěže Come and Show v anglickém jazyce. V soutěži účinkovalo 480 žáků z 23 pražských škol. V kategorii Beginner vystoupili se svým divadelním představením THE WOLF AND THE KIDS žáci Matvej Lavrjuk, Evelína Bláhová, Jan Singer, Martin Mejstřík, Amélie Brožová a získali 3. místo! Žáci Daniel Klement, Josef Klucho, Daniela Leitermannová, Kristýna Vrabcová, Monika Olahová, Zuzana Šochmanová a Gabriela Bačkovská vystoupili v kategorii Advanced s písní L. Armstronga WHAT A WONDERFUL WORLD. Získali od poroty čestné uznání. Gratulujeme! 
  • Tým žáků Školy J.Ježka se 9.4.2015 zúčastnil XI. ročníku Turnaje v goalballu "O pohár ředitele školy" v Gymnáziu a Střední odborné škole pro zrakově postižené v Praze 5 a obsadil 5. místo - diplom
  • Společný koncert žáků Gymnázia nad Štolou a Školy Jaroslava Ježka v sále školy 9.4.2015. 
  • Na XXII. reprezentačním plese Hradní stráže dne 27.3.2015 předal plukovník Ing. Radim Studený, velitel Hradní stráže řediteli Školy Jaroslava Ježka Mgr. Janu Hájkovi dar 143.000 Kč na nákup braillské tiskárny. (darovací listina2 foto 
  • Velký úspěch žákyně 10. ročníku ZŠ v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR - gratulujeme! 
      
  • Diskuse k inkluzivnímu vzdělávání:
   - Tisková zpráva předsedy NRZP Mgr. Václava Krásy
   - stanovisko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
   - stanovisko Školy Jaroslava Ježka
   - vyjádření předsedy NRZP Mgr. Václava Krásy
  • ZÁPIS do MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY - leták v pdf
  • Termíny 1. kola přijímacích zkoušek ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené a jednotná kritéria pro přijímané uchazeče zde
  • V pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál dne 23.10.2014 v 10:05 hod.  mluvili učitelé naší ZUŠ manželé Hana a Miloslav Tenglerovi o výuce zrakově handicapovaných dětí ve Škole Jaroslava Ježka a také o přípravách na koncert Světlo pro Světlušku. Odpovídali na otázky moderátorky Lucie Výborné. Záznam z vysílání je zde.
  • Pěvecký sbor Školy Jaroslava Ježka pod vedením paní učitelky Hany Tenglerové se tradičně zúčastnil 25.října 2014 benefičního koncertu Světlo pro Světlušku v Pražské křižovatce. Záznam koncertu České televize zde.   
  • Dne 12.11.2014 od 10 hod se ve Škole J.Ježka konal XX. ročník soutěže v rychlosti čtení bodového písma BRAILLSKÝ KLÍČ - výsledková listina.
  • Po dobu rekonstrukce prostor skolní družiny a speciálně pedagogického centra je družina přemístěna na velký internát a speciálně pedagogické centrum do předsálí. Aktuální pevná tel.linka SPC 220514481
  • Žáci ze III. A Matvej Lavrjuk, Jan Singer a Damián Váša jako skupina Hedgehogs společně s paní učitelkou angličtiny Klárou Holou nacvičili písničku I am a little teapot pro soutěž Sing Song a získali 3. místo (květen 2014)